REKTORKA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

v spolupráci s

ELEKTROTECHNICKOU FAKULTOU,
KLUBOM ABSOLVENTOV A PRIATEĽOV EF
a pedagógmi Žilinskej univerzity v Žiline

ponúkajú Vašim deťom možnosť
v dňoch


10. 7. 2017 až 14. 7. 2017


absolvovať


trinásty ročník
Žilinskej detskej univerzity
v Žiline


pre bakalárske a inžinierske štúdium s programom

"bakalárik" a "inžinierik"


Prihlasovanie na ŽDU 2017 pre kurz "Bakalárik" aj "Inžinierik" bude spustené dňa 31. 3. 2017 o 10:00 a potrvá až do naplnenia stavov (maximálny počet bakalárikov: 60, inžinierikov: 60).

V prípade veľkého záujmu detí nebude možné opakovane vyhovieť tým záujemcom, ktorí už raz kurz "bakalárik" alebo "inžinierik" absolvovali. Uprednostnení budú záujemcovia, ktorí doposiaľ ŽDU neabsolvovali.
Podmienkov prijatia na kurz "inžinierik" je absolvovanie kurzu "bakalárik"!
Účastnícky poplatok je stanovený na 70,- €.


Otvorenie 13. ročníka ŽDU sa uskutoční 10. 7. 2017 o 8.00 hod. v Aule 3 (v budove rektorátu UNIZA) (mapa: mapa Žiliny, mapa UNIZA).