REKTORKA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

v spolupráci s

ELEKTROTECHNICKOU FAKULTOU,
KLUBOM ABSOLVENTOV A PRIATEĽOV EF
a pedagógmi Žilinskej univerzity v Žiline

ponúkajú Vašim deťom možnosť
v dňoch


11. 7. 2016 až 15. 7. 2016


absolvovať


dvanásty ročník
Žilinskej detskej univerzity
v Žiline


pre bakalárske a inžinierske štúdium s programom

"bakalárik" a "inžinierik"


Prihlasovanie na ŽDU 2016 pre kurz "Bakalárik" aj "Inžinierik" bolo ukončené z dôvodu naplnenia stavov.


Rozdelenie prihlásených detí do skupín:

Rozvrh pre ŽDU 2016:


Otvorenie 12. ročníka ŽDU sa uskutoční 11. 7. 2016 o 8.00 hod. v aule BG2A1 Datalan (bývala NG01) (mapa: mapa Žiliny, mapa UNIZA).